HUPI-YUPI PDF, EPUB

NA MWANAMUME MWENY GOUVI ASIYETAHIRWA NYAMA YA GOVI LAC, MTU YULE ATATENGWA NA WATU WAKE; AMELIVUNJA AGANO LANGU « je kama umeshindwa kufanya uadilifu katika biblia ambacho ni kitabu cha Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo je.


ISBN: B00K20INX4.

Nom des pages: 189.

Télécharger HUPI-YUPI gratuitement. Livres disponibles dans ces formats pdf, epub, ebook, mobi.

Une histoire pour apprendre comment utiliser l’art pour vaincre sa peur des monstres.

Nasi wamo miongoni mwetu na wamo miongoni mwetu waliokengeuka waliosilimu hao ndiyo waliotafuta uwongofu. Mina, aya ya 12 tunaona ahadi ya mungu kwa mtoto ishmail: Mkono sillage utakuwa juu ya watu wote; Mkono wa watu woté utakuwa juu yake: Naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Basi nawalete masimulizi kama haya ikiwa wao wanasema kweli. 35. Au wao wameumbwa pasipo kutokana na kitu chochote, au ni wao ndio waumbaji.

Hivi hujui kwamba wasomaji wa Blog hii wanaojua biblia wanakushangaa sana. Maneno haya « Ameandikwa kwao katika Taurati na Injili ». Vitabu hivi vyote vina ujumbe wa mungu kwa wanadamu. Pia soma katika torati ya Moussa, (kumbukumbu 6: 4-9) na katika injili, (mathayo 22: 35-40).